• משנת הראי"ה- אהבת ה'

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • קטעים נבחרים ממשנת הראי"ה - אהבת ה'

  אהבת ה' המפעמת בנשמה

  * שלהבת אש הקודש של אהבת ה' הלא בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא, מחממת היא את הרוח, מאירה היא את החיים, וענוגיה אין להם סוף, אין מדה היכולה לתאר את נועמם ומתקם.

  ומה אכזרי הוא האדם על עצמו, שהוא משתקע במחשכי החיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים הוא משכיח מלבבו (-האדם כולא את רגש אהבת ה' הטבעי שבלבו ע"י שקיעה בגשמיות), ובשביל כך (ממילא) אין לו חלק בו, והרי הוא הולך שחוח מתגרת יד החומריות הגסה המתגברת עליו, באין אור ואין זוהר.

  אמנם דבר זה הוא נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההויה כולה. חסד עליון מוכרח יהיה להתפרץ ממִסגרותיו (מתוך המאסר-המַסגר- שאותו אדם כולא אותו בתוכו), וקדושת החיים תסלול נתיבות לשפע העדן (-של הדבקות בה') להופיע בכל שלל צבעיו, ובכל רעם הדר גבורותיו. עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו.

  * מי יוכל לעצור את אור האהבה האלוקית העליונה, ההולכת ומפעמת בלבם של שרידים ("בשרידים אשר ה' קורא".יואל ג/ה סנהדרין צב,ב), חסידי-קודש ישרי-לבב.

  כל התורה והמוסר, המעשה והתלמוד, הם באים לפנות את מכשולי הדרכים בכדי שתוכל אהבת עולמי-עולמים זאת להתרחב על כל מרחבי החיים (-שכל חיי האדם והעולם יבטאו את אהבתו לה'). והענפים של שרשי האהבה הקדושה האלה (-התורה והמוסר המעשה והתלמוד, שהם כעין שורשים המביאים להתגלות אהבת ה'), (ענפיהם הם-) הם כל מדות טובות וישרות,פרטיות וכלליות (של האדם הפרטי ושל הכלל- כלל החברה,כלל העם), עד כדי שפיטת תבל בצדק ולאומים במישרים.

                                                                                                                                              (מידות הראיה אהבה ד,יב)

   

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף