• מצות האמונה (ג)- שילוב הוי"ה ואדנות - א-להי ישראל המתגלה בהיסטוריה

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • לצערנו אנו עדים בימים אלה לשפל חדש של צביעות וכוחנות של בית המשפט העליון (בג"ץ). וכבר מצאנו בדברי חכמינו (בגמרא במסכת סוטה) שינאי המלך הזהיר את אשתו שלומציון המלכה לפני מותו שאין לה להתיירא לא מן הצדוקים ולא מן הפרושים, אלא מן הצבועים "עושי מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס". ובימים ההם בזמן הזה, גם אנשי הימין וגם אנשי השמאל האידיאולוגיים בוודאי מכוונים לטובת עם ישראל, וכולם אהובים כולם ברורים. הבעיה היא בצבועים, "אבירי הדמוקרטיה" כביכול, שעושים הכל כדי לרמוס אותה, ולהשליט את דעתם והשקפתם בכל מחיר.  

  ובן אדם עלול להגיע לתחושת חוסר אונים וצער על אי הצדק והררי הצביעות שיש בהתנהלות של השופטים הנכבדים ועיתונאי החצר שלהם, וללכת בתחושה קשה ש"דרך רשעים צלחה", והכוחנות וחוסר היושר מנצחים ושולטים בכיפה.

  אולם בתורת ישראל ישנו עקרון יסודי שהופך את כל התמונה. העיקרון הוא "לית אתר פנוי מיניה" – אין מקום פנוי מהאלקות. ריבונו של עולם ממלא את כל המציאות ומוליך אותה לתיקונה. גם אם לפעמים בטווח הקצר לא מבינים ולא רואים את יד ה', לאורך זמן רואים איך עם ישראל והעולם מתקדמים אל עבר גאולתם – אל עולם מתוקן יותר וצודק יותר. הרי סבי סבינו לפני פחות ממאה שנה אפילו לא דמיינו שאנחנו, נכדיהם, נחיה בארץ ישראל במדינה עצמאית וחזקה. והנה אנחנו כאן. נכון, יש עוד הרבה לתקן – אבל אם נסתכל על העבר לפני חמישים ושישים שנה בשיא שלטון השמאל של מפא"י המצב היה גרוע שבעתיים, עם כפיה חילונית אנטי דתית קשה (בעיקר דרך מוסדות החינוך - הפורמלי והלא פורמלי), ודמוקרטיה למראית העין בלבד (עם ה"פנקס האדום" הידוע לשמצה) ודיכוי של מסורת בית אבא של עדות המזרח ועוד ועוד. וברוך ה' התקדמנו, מדינת ישראל צועדת קדימה גם במישורים האלה, יהודים חוזרים ומתחברים לשורשים, המוסיקה היהודית פורחת, יחד עם עידוד רב תרבותיות ופלורליזם, וכל זה יחד עם אימוץ כל הדברים הגדולים והטובים שעשו מייסדי ובוני המדינה. נכון, כפי שעינינו רואות עדיין אין כאן עדיין דמוקרטיה אמיתית, ומוקדי הכוח במערכת המשפט ובתקשורת מנסים לייצר כאן סוג של אוליגרכיה, ויש עבודה רבה לפנינו, אבל "סוף סוף יצדק קדש", סוף האמת והיושר לנצח.

  ואלו דברי הרב קוק בספרו "אורות" - "ישראל ותחייתו" פסקה יב (בשינויים קלים):

  "אורות עולמים כלולים הם בהופעת האחדות של הנס והטבע, אשר יאוחדו על ידי משכילי טוהר, הרואים בביטחון ובגילוי גמור את יד ה' א-להי ישראל בכל חליפות העיתים ... 'בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה א-ל. תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם'. לא נעזבה היא הטבעיות במהלכה, לא אלמנה היא ההיסטוריה הסבוכה במסיבותיה, בתוכה חי גואל חזק, צור ישראל וגואלו, ה' צ-באות שמו, א-להי כל בשר, א-להים לכל ממלכות הארץ, אדון כל המעשים, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות".  

  ומבאר הרב שזהו סוד שילוב שם הוי"ה ואדנות שמופיע בדברי המקובלים. מופיע בסידורים שבאמירת שם ה' יש לכוון בשילוב שני השמות הללו. וסוד הדבר- שם אדנות מייצג את הנהגת הקב"ה את העולם בדרך הטבע (אדון לעולם הטבעי). ואילו שם הוי"ה מייצג את ההנהגה שלמעלה מהטבע – היה הווה ויהיה ברגע אחד – מעל הזמן והמרחב (ויש עוד להאריך ולהרחיב בזה הרבה). והסוד הוא בשילוב שני השמות, כי גם ההנהגה הטבעית – "הנהגת המשפט"- עטופה או ממולאת בהנהגת הייחוד, ההנהגה של "וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם"- אפילו שאינו הגון, ההנהגה שתכליתה להנהיג ולהביא את העולם לתיקונו השלם (וראו עוד "דעת תבונות" לרמח"ל סימן לו).  

  יהי רצון שנשמע ונתבשר כולנו (ימנים ושמאלנים, שופטים חברי כנסת ואזרחים פשוטים) בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות.             

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף