• בחירות

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • הרמב"ם ב"שמונה פרקים" (הקדמה למסכת אבות) ובספרו "משנה תורה" בהלכות תשובה עוסק ביסוד הבחירה החופשית של האדם.

  הרמב"ם שם נלחם בדעה הפילוסופית של "דטרמיניזם" ומוכיח שלאדם יש בהכרח בחירה חופשית, ומביא לכך ראיות מהשכל, מהרגש (התחושה הפנימית) ומהמסורת. הרמב"ם גם נפנה לטפל בהסבר פסוקים בתנ"ך שנראים (בהשקפה שטחית) כסותרים ליסוד זה, ולבסוף מטפל גם בשאלה הפילוסופית העמוק של "הידיעה והבחירה" - אם הקב"ה יודע הכל מראש אם כן כיצד תתכן בחירה חופשית. יסוד תשובתו של הרמב"ם שידיעתו של הקב"ה שונה מידיעתנו. עיינו שם פרק ד הלכה ה. ושמעתי פעם הסבר על דרך משל שאם מישהו יבנה "מכונת זמן" וייסע קדימה בזמן, ויחזור אחר כך אחורה, לא נוכל לומר שהבחירה של האנשים שלצדו היא מוכרחת, למרות שהוא יודע מה שהם הולכים לבחור – ידיעתו מושפעת מבחירתם ולא להפך. וכך על דרך זה הקב"ה יודע גם מה שעתיד להיות כי הוא למעלה מהזמן- היה הווה ויהיה באותו רגע ממש. ואם כן אין ידיעתו משפיעה על הבחירה. כך "על קצה המזלג" ויש מה להעמיק בכך, וכמו שכותב הרמב"ם שם ש"תשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים וכמה עיקרים גדולים והררים רמים תלויים בה". וכבר אמר שלמה בחכמתו "תן לחכם ויחכם עוד".

  עכ"פ, לאחר שהרמב"ם טורח ומבסס היטב את יסוד הבחירה החופשית, הוא עובר ליסוד החשוב הבא הנגזר ממנו האחריות האישית. הואיל ורשות האדם נתונה בידו הרי שיש לו חירות מוחלטת לנווט את מסלול חייו לכיוון חיובי, לתקן את מעשיו ומידותיו, וממילא מוטלת עליו החובה לעשות זאת. והאחריות על מצבו בכל התחומים היא במידה רבה עליו, ועליו בלבד.

  כך גם אנחנו – כל אחד במקומו צריך לזכור היטב את יסוד החירות – יסוד הבחירה, שהוא הבסיס של ייחודיות האדם הנברא בצלם א-להים, ולבחור נכון ולהתקדם בכל המישורים כפי מיטב הבנתו.

       

   בהצלחה בבחירות

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף