• ליקוטי מוהר"ן תורה ב – כוונה בתפילה

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • כמו בתורה א, גם בתורה ב רבי נחמן מלמד אותנו איך לזכות לקבלת התפילות.
  בתורה זו עוסק רבי נחמן באיכות התפילה - איך לזכות להגיע לתפילה בלי מחשבות זרות, ללא מניעות ועיכובים. ואומר רבי נחמן שיש שני מפתחות שצריך האדם לרכוש לעצמו: והם עניין קדושת שמירת הברית ועניין משפט וצדקה.

  רק אדם שהוא קדוש בלבו, מחשבותיו, ובוודאי בדיבורו ומעשיו, יכול לזכות לעבודת התפילה בשלמות. ובאמת כך מבואר בזוהר הקדוש: "מאן דקטיל חיוויא יהבין ליה ברתא דמלכא - דא צלותא" (מי שהורג את הנחש - שבתוכו - נותנים לו את בת המלך, זו התפילה). ו"עִקָּרָא דְּיִצְרָא בִּישָׁא עַל עֲרַיָן וְהִיא עִקָּרָא דִּמְסַאֲבוּתָא" (עיקר היצר הרע הוא על ענייני עריות, והוא עיקר הטומאה של האדם).

  מי ששומר בריתו זוכה למה שנאמר "וחרב פיפיות בידם" (תהילים קמט), "ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי" (פרשת ויחי) -  בתפילתי ובבקשתי (אונקלוס ורש"י שם). וכוח התפילה שנובע מתוכו הוא גדול וחזק.

  אולם בהשלמה לזה צריך את כוח מידת המשפט – שידע לכלכל את דברי תפילתו בצורה מדויקת ונכונה, לבקש את הדברים הנכונים, ובאיזון הנכון. כמו שופט -שצריך לדעת את האיזון הנכון בין חסד לדין. ולזה זוכים על ידי מעשה הצדקה – כשנותן צדקה לעניים, זה מחזק אצלו את האיזון המכון של מידת הרחמים – החסד שבדין. ואומר רבי נחמן שזו הסיבה שמופיע בהלכה שיש עניין להפריש צדקה לפני התפילה – שעל ידי זוכה שיכלכל דבריו במשפט, ויהיה "קולע אל השערה ולא יחטיא".

  ומוסיף רבי נחמן עוד שאדם צריך שיקשר את עצמו בתפילתו לצדיקים שבדור. דהיינו שישים במחשבתו שתפילתו היא חלק מתפילות כלל עם ישראל, והוא כולל את תפילתו יחד עם תפילות הצדיקים שמתפללים לקב"ה ומעלים יחד איתם את כל תפילות עם ישראל.

  ניקח את העצות הללו של רבי נחמן, ונזכה לתפילה בכוונה, והשם יתברך יהיה בעזרנו.   

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף