• פרשת החודש – משבר הקורונה והיציאה לחירות

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • השבת האחרונה הייתה שבת פרשת החודש, שהיא הפרשה האחרונה מארבעת הפרשיות המיוחדות של חודש אדר - שקלים, זכור, פרה והחודש. וסימנן "משנכנס אדר מרבים בשמחה"- שמח"ה: שקלים, מחית עמלק (זכור), חוקת (פרשת פרה אדומה שמופיעה בתורה בתחילת פרשת חוקת) והחודש.

    

  פרשת החודש היא למעשה המצווה הראשונה שנצטוו עם ישראל במצרים, והיא כוללת שלושה עניינים מרכזיים.
  הראשון- לפי הפשט (עליו מעיר הרמב"ן בפירושו לתורה), "החודש הזה לכם ראש חודשים" – המצווה שניסן יהיה החודש הראשון. עם ישראל הולך להיגאל ממצרים, וכדי לציין זאת הוא מתחיל למנות ליציאת מצרים, כאשר חודש הגאולה הוא החודש הראשון בלוח. לא עוד שעבוד ללוח המצרי אלא מניין עברי עצמאי.

  השני- מצוות קידוש החודש, לפי חז"ל רמוזה בפסוק "החודש הזה לכם". לעם ישראל (באמצעות שליחיו, בית הדין הגדול) ניתנה  הסמכות לקבוע מתי יחול ראש החודש. בית הדין היה מקבל את העדים שראו את חידוש הלבנה ועל פי זה "קידשו את החודש" הכריזו על היום כראש החודש (ומכאן ממילא גם נגזרו מועדי החגים). וחז"ל דרשו על הפסוק "אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם" (ובתורה "אותם" כתוב בכתיב חסר "אתם") - "אתם: אפילו שוגגין, אפילו מזידין, אפילו מוטעין". לבית הדין ניתנה הסמכות המוחלטת לקבוע את מועדי ראש החודש והחגים. ומכאן תקנו חז"ל את ברכת מועדים "מקדש ישראל והזמנים" - ישראל שהם המקדשים את הזמנים.  

  העניין השלישי שמופיע בפרשת החודש, והוא למעשה הנושא המרכזי בה, הוא ההכנות לקראת חג הפסח. עם ישראל נצטווה להכין שה לקרבן הפסח, ועל ההלכות המרכזיות שיהיו לקרבן הפסח שהיה בליל הגאולה משעבוד מצרים, ליל ט"ו בניסן (ליל הסדר). למעשה העניין השלישי הזה, הוא הסיבה העיקרית בעבורה קוראים את פרשת החודש בסוף חודש אדר- כהכרזה לקראת בואו של חודש ניסן (שראש החודש שלו חל בשבוע שלאחר שבת פרשת החודש) והכנה לקראת חג הפסח הקרב ובא.

   

  המכנה המשותף לשלושת העניינים שהזכרנו הוא עניין היציאה לחירות, עליו מכריזה פרשת החודש בקול גדול. כשמשה רבינו בא עם הציווי של פרשה זו לעם ישראל במצרים הוא בעצם הודיע להם "הגיע זמן גאולתכם", סוף סוף הגיעה השעה של הגאולה. הכרזה זו נשארה תקפה לעד, וכל שנה ושנה בניסן מתנוצצת אותה ההארה של ההכרזה של היציאה לחירות. החורף הסתיים ומגיע "חודש האביב" זמן של התחדשות והתחלה מחדש, וכמו שהיה לאבותינו במצרים. ו"החודש הזה לכם" - הזמן נתון בידכם, ותוכלו אתם לבחור ולקדש אותו במעשים טובים, דיבורים טובים ומחשבות טובות. אז תתחדשו. 

   

  בימים אלו פוקד את העולם משבר חריף, חסר תקדים (לפחות בשנים האחרונות) של המגפה העולמית של נגיף  הקורונה. רוב האנשים ספונים בבתים, ולמעשה כל שגרת החיים השתבשה. כמו כל משבר, גם המשבר הזה עשוי להיות פתח ללידה מחדש. כשנחזור חזרה לשגרת החיים בעצם נתחיל מחדש, ו"החודש הזה לכם" - אחרי שהשתחררנו מהכבלים של הנורמות וההרגלים והישנים, הסמכות היכולת וגם החובה לקבוע כיצד יראו ההרגלים החדשים יהיו בידינו. מי ייתן ונדע לנצל את ההזדמנות.

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף