• ליקוטי מוהר"ן תורה א – חכמה ומלכות

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • בתורה א רבי נחמן מבאר באריכות חידוש גדול בו הוא פותח את דבריו.

  "דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים, והחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכין, הן ברוחני, הן בגשמי".

   

  לימוד התורה (במוחבן הרחב, כפי שנראה) מביא לידי שני דברים: לקבלת התפילות ולנשיאות חן בעיני כל רואינו. 

  ומבאר רבי נחמן בהמשך דבריו ששני הדברים קשורים זה בזה: קבלת התפילות היא מפני נשיאות החן שזוכה לה האדם שזוכה לתורה. ומסביר רבי נחמן שכוונתו היא שאדם צריך לראות את אור התורה בכל המציאות ("השכל שיש בכל דבר"): בכל הדברים שנפגש בהם, ובכל המקרים שקורים לו – רואה ומזהה את הנקודה הפנימית שיש בכל דבר איך שמאיר בו אור השם יתברך, והוא מתחבר ומתקשר לנקודה זו. זהו אור ספירת החכמה, "ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה". 

  אולם כדי לזכות לזה צריך להיות ענותן אמיתי, שמוכן באמת להקשיב ולהאזין למה שיש למציאות ללמד אותו – שזוהי באמת המלכות האמיתית, כמלכות ישראל שנמשלה ללבנה, בבחינת ספירת המלכות, שאין לה משלה כלום, אלא רק מחזירה את אור השמש. וכך גם מלכות ישראל, כשהיא בשלמותה,  היא ביטוי למלכות השם יתברך, למוסר האלקי ולטוב המוחלט, והיא מבטאת בהתנהלותה את האדיאלים האלקיים כאן בארץ, להיות אור ומופת לכל הגוים, "ממלכת כהנים וגוי קדוש". וכך גם האדם הפרטי שמתבטל לחכמה האלקית שניבטת אליו מכל המציאות ומכל אדם שפוגש, הוא באמת זוכה למלכות האמיתית.   

  אדם כזה שזוכה לשלוב של חכמה ומלכות זוכה באמת לחן בעיני כל רואיו. כי מוצא בכל אדם ובכל בריה את הטוב שבו, ואת הניצוץ האלקי שמחייה אותו, והוא זוכה באמת לחכמה האמיתית של "איזהו חכם - הלומד מכל אדם" (פרקי אבות). ומוצא בהתנהלותו הנעימה ומידותיו הטובות חן ושכל טוב גם בעיני השי"ת, ואכן ראוי הוא שיתקבלו תפילותיו ובקשותיו.

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף