• דברי תורה לפרשת שופטים- מתורתו של ה"שפת אמת"

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • - הפרשה פותחת בציווי "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך,  אשר ה' אלקיך נותן לך לשבטיך" . בפשטות יש כאן ציווי על עם ישראל למנות דיינים. רבי אריה לייב אלתר מגור זצ"ל בעל ה"שפת אמת", לוקח את הציווי הזה לאדם עצמו. ומפרש, על דרך הדרש,  שלכל אדם ישנם לפעמים "שערים" - הרגשות שהרצון שבלב. ועל האדם לדעת שאלו מתנות מהקב"ה, "אשר ה' אלקיך נותן לך", ולהשתמש בהם בתבונה ובישוב הדעת, לתת להם "שופטים ושוטרים".

  - בהמשך לציווי הנ"ל, התורה מצווה "צדק צדק תרדוף". יש לרדוף אחר משפט האמת, ולהציל עשוק מיד עושקו. גם כאן לשפת אמת שתי הערות ייחודיות:
  הראשונה, יש לרדוף צדק, וגם אחרי שהגעת למטרה, ואתה חי לפי הצדק כפי שהבנת, עליך לשוב ולרדוף צדק, לחיות באמת יותר מזוככת ומטוהרת. וכיוצא בזה גם אמר רבי נחמן מברסלב זצ"ל, שבכל יום יש לשוב בתשובה, שאחרי התשובה של אתמול הרי כבר עלה בדרגה, ולפי דרגתו החדשה המעשים שלו אינם מזוככים דיים. ואין סוף להתעלות שאדם יכול לעלות ולהתקדם, או בעצם לשוב- לאמת האלוקית.

  הערה  נוספת של השפת אמת בשם "היהודי הקדוש מפשיסחא" - גם רדיפת הצדק צריכה להיות "בצדק", ולא בשקר. בניגוד למשפט (הנוצרי) הרווח ש"המטרה מקדשת את האמצעים". לא כך- זה שהמטרה חיובית, לא מצדיק מעשי רשע בדרך. והדבר נובע מעקרון יסודי בתורת ישראל, עקרון אחדות ה', הקב"ה מנהל את כל המציאות כולה, ומקדם אותה לקראת תיקונה השלם. לאדם ניתנה הזכות להיות שותף לתיקון העולם, ולהביא אותו לתיקון בדרך המהירה והישרה ביותר, אבל כל זה מתוך ידיעה ובטחון שבסוף הכל ישוב לטובה, ולכן על האדם לעשות את המוטל עליו "כמו שצריך" מבלי לפגום את נפשו במעשי רשעות מוך "כוונה חיובית".

  - ימי אלול הם ימי רצון. ומפרש השפת אמת, שהם ימי רצון באדם  שיוכל לקרב עצמו ולהידבק בקב"ה ברצון אמת בפנימיות הלב. וכמו שפתחנו להיות "שופט ושוטר" על ההארה שמקבל בזכות הזמנים המיוחדים.

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף