• ספר "דרך ה" לרמח"ל - 1

 • כתב - ISRAELY    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • ספר "דרך ה" לרמח"ל - 1

  רמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, נולד בשנת תס"ז (1707) בפדובה שבאיטליה ונפטר בארץ ישראל בשנת תק"ו (1746). מנוחתו כבוד בטבריה, אצל התנא רבי עקיבא. בארבעים שנותיו הספיק להנחיל לנו ירושה גדולה - כמאה ספרים וחיבורים על הקבלה, האמונה, המוסר, ההיגיון, השירה, ועוד. האישיות הנפלאה הזו, רבת הפנים, גילתה לנו את סוד הנהגת העולם ותכליתו. רמח"ל חיבר את ספריו בסגנון הזוהר והאר"י, וגם בסגנון החוקרים - דרך השכל. הרמח"ל שהיה איש קדוש, נרדף בגלל גילוי מלאך-מגיד (בשנת תפ"ז) שגילה לו זוהר השני על תיקון העולם וגאולתו.

  הדמות הכבירה ורבת-הפנים של הרמח"ל, הולכת ומצטיינת בדורנו כאיש האלוקים אשר בקע את השמים והורידם לארץ. תורת הרזין וחכמת התלמוד, מוסר והשכל ותורת השיר ומליצה, עיקרי האמונה ומחזות העלילה, הגות החקירה וכוונת התפילה - אלו הם הפנים של האיש המיוחד בעם שהרעיש עולמות והרגיז ממלכות.

  הרמח"ל הוא ההוגה הגדול בחקר האלוק, אשר זכה להיכנס לפני ולפנים וערך לנו משנה סדורה על צפונות הבריאה וסתרי ההשגחה. ואמנם, המעמיק בחכמתו, יראה שהרמח"ל איננו רק מחבר פורה בכל ענפי התורה אלא הוא האיש אשר שלח ה' לעמו, לבשר דרך תיקון העולם וגילוי הייחוד - תכליתה של כל הבריאה .

  חייו של הרמח"ל היו חיים של תבונה וקדושה. בכל רגע בחייו היה שרוי בהתבוננות ובייחודים עם האדון היחיד, ולפיכך זכה למה שרבים לא זכו. בגיל עשרים שנה (בשנת תפ"ז), כשהיה מייחד בשמות הקדושים, בעת ההתבודדות וההשראה, זכה לגילוי אליהו הנביא ונשמות עליונות אשר גילו לו רזין טמירין - זוהר תנינא, הוא זוהר השני, על סוד האחריתא - הגאולה השלמה. אם רבי שמעון בר יוחאי גילה את הזוהר הקדוש, את סוד הבריאה איך השתלשל ה"יש" מה"אין", גילה הרמח"ל איך ה"יש" - כל המציאות - חוזר ומתדבק באין סוף.

  כשהתפרסם חלק זעיר מכתביו המופלאים בגאולה ובתיקון העולם, פרצה השרפה, ומלחמה גדולה וסערה לא נתנו לו מנוח עד שהוכרח לעזוב את איטליה בשנת תצ"ה (1735) לאמסטרדם. שם חיבר ספרים הרבה, ובתוכם ספרו הגדול במוסר ובחסידות:מסילת ישרים שמנהיג את בעלי הדעה האמיתית עד בוא קץ.

  בשנת תק"ג (1743) עלה הרמח"ל לארץ ישראל, התיישב בעכו, ואחרי שלוש שנים עלה הט"ל (גימ' 39 שנים שחי הרמח"ל) השמימה כשהוא משאיר לנו ירושה שאין לה קץ - אור הגנו"ז.

  "אור חדש הופיע על פני תבל", התבטא הגאון מוילנא בקוראו מתורתו של הרמח"ל. תורה של "האחרית", תורה שמבררת לנו את " אמיתת האמונה - להבין כל מה שנברא או שנעשה בעולם, איך יוצא מן הרצון העליון, ואיך מתנהג הכל בדרך נכון מן האל האחד ב"ה, לגלגל הכל, להביאו אל השלמות הגמור באחרונה" (קל"ח פתחי חכמה, א, ביאור). "השלמות הגמור", פירושו - גילוי הייחוד לעיני כל חי; זו הייתה משאת נפשו של איש האלוקים.

  אם בספרו הגדול מסילת ישרים נעשה הרמח"ל המנהל של האדם השלם, ב דעת תבונות וב דרך ה' הוא הפך למדריך האמונההודאית, בקל"ח פתחי חכמה ו אדיר במרום (ועוד), הרמח"ל נעשה האדריכל של ההנהגה האלקית .

  אשרי העם שככה לו.

  הרב מרדכי שריקי  מכון רמח"ל

  http://www.ramhal.com/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%97-%D7%9C.html

  הקדמה של הרמח"ל לספרו דרך ה':

  - כשלומדים נושא עדיף לדעת את הדברים באופן מאורגן ומסודר, כמו גן מטופח ומסודר, מאשר ללמוד אותו בערבוב ובחוסר סדר, כמו יער פראי או חורש

  - בצורה כזו יותר קל ללומד לעמוד על הקשר שבין הדברים שאתה לומד עליהם

  - השכל זה חלק באדם שמשתוקק לדעת ויש בו תשוקה לבוא לתכלית הידיעה

  - המציאות מורכבת ממינים שונים וממדרגות מתחלפות

  - לכל מין יש את החוקים והמשפטים שלו

  - ישנם 8 ראשי מדרגות ומינים

  - חלק מהנבראים הם כלל וחלקם פרט, חלקם סיבה וחלקם מסובב (תוצאה), חלקם נושא וחלקם מתחבר (מתחבר זה משהו שמצטרף לנושא - נגיד "אדם חכם", האדם הוא העיקר והחוכמה מתחברת אליו כדי ליצור יחד את המושג "אדם חכם")

  - מי שהוא חלק רוצה לדעת את השלם שלו (ה-כל) שהוא חלק ממנו

  - מי שהוא סיבה צריך לחקור את המסובב שלו (התוצאות ממנו) ולהפך

  - מי שהוא מתחבר צריך לדעת על הנושא שלו ולדעת איזה סוג מתחבר הוא (נמשך, מתלווה, עצמי או מקרי)

  - כל אחד צריך להתבונן על טבע העניין ולדעת אם הוא עניין מוחלט או עניין מוגבל, ואם הוא מוגבל אז מהם הגבולות שלו

  - אם מייחסים הבחנה לא נכונה למשהו אז כבר נמצאים בכזב ובשקר

  - אדם לא יכול להכיל את כל הפרטים העצומים של המציאות אבל הוא צריך להשתדל לאחוז בכללים, ואמרו חז"ל: "לעולם יהי דברי תורה בידך כללים ולא פרטים"

  - צריך להקפיד וללמוד גם כללים שכרגע אתה לא רואה מהם שום תולדות שקשורות אליך ואסור לבוז להם כי אין דבר קטן או גדול בכללים שאין לו מקום תולדה בפרטים ויום אחד תתקל בתולדה הזאת

  - צריך להתבונן בכללים על עניינם, יחסיהם וקשריהם בדקדוק גדול, ולבחון יפה את המשכם, השתלשלותם איך נמשכים מעניין לעניין מראש ועד סוף

  - דרך ה' זה חיבור על כללי האמונה והעבודה (הכללים, לא הפרטים), כשהחיבור מוצל מהערבוביה והמבוכה ומבורר היטב כדי שאדם יקנה אותם בשכלו והם יתיישבו על ליבו

  - משם והלאה יהיה קל לאדם למצוא דעת אלוהים בכל חלקי התורה ופרושיה ולעמוד על סתריה

  - מוטל עליך הקורא לדקדק ולשמור אותם שמירה מעולה עד לזמן שתמצא מקום שבו הם יועילו לך

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף