• פרשת ויקהל- שבת שקלים: "משנכנס אדר רבים בשמחה"

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • השבת נקרא בבתי הכנסת את "פרשת שקלים" אחת מארבע הפרשיות המיוחדות שנקראות (נוסף לפרשת השבוע) לקראת ובמהלך חודש אדר.

  עניינה של פרשת שקלים מבואר בגמרא ובפוסקים, והוא שבזמן שבית המקדש היה קיים, בראש חודש אדר היו מכריזים בכל ארץ ישראל על החובה של "מחצית שקל" תרומת קבע שכל אחד מעם ישראל היה חייב לתרום פעם בשנה לבית המקדש עבור קרבנות הציבור, כך שלכל אחד מישראל היה חלק בהם. וזכר לדבר אנו עושים כיום בקריאת פרשת שקלים.

  פרשת שקלים מבשרת את בואו של חודש אדר - שהוא חודש של שמחה לעם ישראל "משנכנס אדר מרבים בשמחה" (גמרא במסכת תענית).

  בביאור הטעם מדוע חודש אדר הוא חודש של שמחה כותב רש"י בגמרא "שימים טובים הם לישראל -  פורים ופסח". עם ישראל הולך משמחה לשמחה. ומזלו גובר.

  רבי אריה ליב אלתר מגור ה"שפת אמת" כותב טעם אחר - שמתחבר לפרשת שקלים שהזכרנו. עם ישראל שמחו בנדבתם לבית המקדש וחלקם בקרבנות הציבור, ונתנו את התרומה מכל הלב ובשמחה גדולה, ולכן מעשיהם ושמחתם הותירו חותם במציאות - והשמחה הזו "נשארת באוויר" בימים אלו לדורי דורות.

  אחד יסודות הגדולים שבתורה הוא עניין השמחה, יחד עם היראה וכובד הראש - ואלו 'שני התמידים של הרמ"א'. הרמ"א - רבי משה איסרליש בעל ההגהות על השולחן ערוך, פותח את הגהותיו לשו"ע חלק אורח חיים ב'תמיד' ומסיים ב'תמיד'. פותח בתמיד- "שיויתי ה' לנגדי תמיד זהו כלל גדול בהולכים לפני האלקים". ומסיים בתמיד, בהלכות 'פורים קטן' (י"ד אדר א' בשנה מעוברת), שירבה קצת בסעודה בפורים קטן, לצאת ידי חובת המחמירים,"וטוב לב משתה תמיד".

  ולסיום , סיפור חסידי קצר: מספרים שפעם אחת בחג הסוכות ראה הרבי מסלונים בעל ספר "יסוד העבודה" על חייל יהודי אחד (בצבא הצארי) שהיו פניו מאירות מאוד. בא אליו ושאלו למעשיו. אמר לו החייל, שבלילה שמר בעמדה, ורצה מאוד לקיים מצוות סוכה, כך שמבעוד יום בנה סוכה מאולתרת, כך שבליל החג זכה לשבת בסוכה. היתה בזה מסירות נפש גדולה, שכן אם היו תופסים אותו ב'פשעו' בצבא הצארי האנטישמי, היה מקבל עונש חמור. נענה היסוד העבודה ואמר: זה באמת יפה ומרשים מאוד, אבל בשביל כך לא היו פניך מאירות. אמר לו החייל, שמרוב שמחה על שזכה לקיים מצוות סוכה רקד כל הלילה. אמר היסוד העבודה: עכשיו אני מבין למה פניך מאירות.

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף