• משנת הראי"ה- ירושלים

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • בגמרא במסכת ברכות מבואר שבכל מקום בו יהודי מתפלל עליו לפנות בתפילתו לכיוון ירושלים. ואם הוא נמצא בירושלים - לכיוון הר הבית. ואם הוא בהר הבית- לכיוון קדש הקדשים. "נמצאו כל ישראל מכוונים את לבם למקום אחד". ואומר שם רבי רבי אבין  שהמקור לכך מהפסוק בשיר השירים -  "כמגדל דוד צוארך בנו לתלפיות" -  תל שכל פיות פונים בו.

  ומבאר הרב קוק בפירושו לגמרא שם: 

  הלאומיוּת של כל אומות העולם מושכת היא את המון העם רק כאשר הם ביישובם, מפני התועלת החומרית שיוצאת מזה, מה שאין כן כאשר הם חרבים וגולים ממקומם - אז לאומיותם מתפוררת ולא נשאר ממנה מאומה. אבל קישור נפשות כל ישראל לבֵית א-להי יעקב הוא מפני התכלית של השלמות הרוחנית באור ה' שתבוא ע"י גדולתם של ישראל בהתאחדם בארץ הקדש. על כן גם בחרבנה של עיר מלוכה עיני כל ישראל אליה, כי לעולם לא זזה השכינה מהכותל המערבי, וגם כשהעיר שוממה עדיין קדושתה עליה, והסגולה הרוחנית אינה סרה לעולם. ועל כן הוא בנוי לתלפיות מצד הצורה הרוחנית, וגם כשהוא תל שמם כל הפיות פונים אליו. כמגדל דוד, שהוא המסמל את תכלית החוזק המדיני אשר מטרתו וייעודו להביא לתכלית השלמות הרוחנית של ישראל ברוממות נפשם וקדושתם. דוד מלך ישראל, שמייצג יותר מכל את מלכות ישראל בשלימותה ושיא כוחה המדיני והפיסי- אשר בחר בשירי זמרה ודבקות הנפש בה', ומלמד לתלמידים על גבי קרקע (מו"ק ט"ז). שבאמת מִגדלי המלוכה הם הכנה לשלמות החיים האמתיים של דעת ויראת ד'.

                                                                                                                                                                        

   

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף