• קניתיהו אך טרם הספיקותי לעיין

 • כתב - ד"ר יהודה שלם    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • ד"ר יהודה שלם הוא עמית מחקר במכון אריאל לביטחון ותקשורת שבאוניברסיטת אריאל.

  ב"כתבים ציוניים ראשונים", בפרק "מה עלינו לעשות?" ותחת הכותרת "תעמולה ותרבות" כתב זאב ז'בוטינסקי כך: "האמצעי היעיל ביותר הן לתעמולה והן לתרבות היא בלי ספק המלה המודפסת. לפיכך חייבים אנחנו: לאסוף מנויים לכתבי עת ציוניים. אם תתקל באדם, שיש לו די אמצעים להמנות על כתב-עת, ואף-על-פי כן הוא נוטלו לקריאה משכנו - בייש תביישנו. וגם מבחינה זו היה אתה לו למופת".

  ברוח שאלתו של ז'בוטינסקי "מה עלינו לעשות?" יש לנסות ולבחון את  "תרבות ה(אי) צריכה", של המחנה הלאומי בכל הקשור לקניין   רוחני בכלל וכתבי עת בפרט, ובדגש על העיתון שבו נכתבים דברים אלה.  מטרת המאמר היא  למעשה לערוך בירור  לפשר התגייסותה החלקית של הציונות הדתית למאבק הרעיוני. יהיו בוודאי רבים שיתהו ובצדק, כיצד זה מוגדרת התרומה של המחנה הלאומי בכלל והציונות הדתית בפרט למימוש החזון הציוני כ"התגייסות חלקית". על כך יש להשיב כי כל המעש הציוני כאשר אינו מלווה בתעמולה ויצירה תרבותית מתקיים בו הכתוב  "וכל המלאכה נמבזה ונמס".

  יש להוסיף כי העובדה שאפילו  בקרב הגרעין הקשה של המתנחלים  אין מסה ראויה של מנויים על העיתון מתמיהה ביותר. וזאת לנוכח הבנתם את כוחה של הרוח וחשיבותה. מבלי לערוך מחקר ייסודי, ספק אם אפשר היה לייסד בעמונה, או כיום ביישוב "עמיחי", מניין מתפללים על טהרת מנויי  "מקור ראשון". חלוצים אלו הובאו כדוגמה למי שחוו את פגיעתו הרעה של עיתון "הארץ", אשר זה לא מכבר מלאו לו  מאה שנים, אך לא האמינו שניתן להפוך את הקערה על פיה באמצעות עיתון זה. את האניגמה המשתקפת בעובדה כי ל"הארץ", המייצג את מה שהגדיר יצחק שמיר "שולית שבשולית", יש יותר מנויים מל"מקור ראשון", אפשר לפצח בשתי מלים: ביטחון עצמי. 

  בספרו "מי לה' אלי" כתב דני רובינשטיין בעניין ההתיישבות ברמה"ג לאחר מלחמת ששת-הימים, כי  "את הצעד הגדול קדימה ... עשו דווקא אנשי ... הקיבוץ המאוחד... הם ולא אנשי גוש אמונים, עשו את המעשה שייקבע כדרך פעולה לעתיד: התנחלות בשטחים המוחזקים ללא אישור וארגון ממשלתיים."

   "גוש אמונים" שכללה ופיתחה את "דרך הפעולה" הזו  הרבה מעבר למה שעשתה התנועה הקיבוצית מאז ומעולם. אבל על דבר אחד משמעותי  ויתרה תנועת "גוש אמונים" בחקותה את התנועה הקיבוצית והוא, יצירה רוחנית מודרנית שתלווה ותפאר את עשייתה ההתיישבותית. הביטוי המובהק לחידלון זה מתבטא במעמדה של רמה"ג בחברה הישראלית אל מול מעמדם של שטחי יו"ש, שכאמור יושבו באותו דפוס פעולה. 

  חוסר ההשקעה בשדה התודעתי מתעצם בחומרתו לנוכח ההצלחה של הציונות הדתית להגיע לעמדות השפעה בכנסת ובממשלה. תנועת ה"הפועל המזרחי", שהייתה בעלת אוריינטציה סוציאליסטית,  הבינה בשעתה את כוחה של התרבות ותמכה במפעלים תרבותיים כמו עיתון "הצופה" והוצאת הספרים של "מוסד הרב קוק". וכיום,  ניתן לומר כי בעוד שבפוליטיקה חלה התקדמות רבה בתנועה זו, והיא כבר אינה מאיישת רק את תפקיד משגיח הכשרות, הרי שבתחום התודעתי חלה נסיגה רבתי. נסיגה זו מלמדת על חוסר הכרה בסיסי בכוחם של זרמי עומק בעיצוב דעת קהל, ונראה כי משמעות העובדה שתכנית ההתנתקות בוצעה דווקא בידי ממשלה לאומית, לא הופנמה דיה בין חברי הציונות הדתית.

  אחת הדרכים להפיץ את האהדה למפעל החלוצי ברחבי הארץ הייתה הקמת מועדון "צוותא" בתל אביב. ייסודו של "צוותא", שנקרא בראשיתו "המרכז לתרבות מתקדמת", היה בקיבוץ מרחביה של 'השומר הצעיר'. חברי הקיבוצים היו מנויים דרך קבע על העיתונים "דבר ו"על המשמר", וגם הוצאות הספרים, "הקיבוץ המאוחד" ו"ספריית פועלים", זכו לתמיכת התנועות הקיבוציות.

   על כוחה של הספרות וחשיבותה ניתן ללמוד גם מדבריו של פרופ' שמואל אטינגר: "...אין קומוניסט יכול להתעלם מן 'השירות העצום' שהעניקו הוצאות הספרים של השומר הצעיר – 'ספרית פועלים' – ושל הקיבוץ המאוחד לנוער המחפש דרכו ולמעמד הפועלים." הסופרים שהיללו את התנועה הקיבוצית זכו לעדנה והכרה ע"י חבריה ולא היו צריכים לחזר על הפתחים ולכתת רגליהם ע"מ למכור את מרכולתם התרבותית. כך גם בתחום העיתונות והתרבות החזותית (הצגות וסרטים).

   

  בשונה מכך, סופרי המחנה הלאומי אינם חולמים אפילו כי יוכלו להתפרנס בכבוד מפרי עטם. שהרי אין צורך לקנות ספר, מספיק למחוא כפיים בערב ההשקה, ולקיים את המצווה "וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה".  דומה לכך הוא מצבם של העיתונים וכתבי העת בעלי אוריינטציה ציונית.

  ואם להסתמך על דבריו של ז'בוטינסקי, נראה שעל המתנחלים להיות למופת.  ומעתה בערבי שבתות כאשר  ישאל איש את רעהו האם קראת כבר את המאמר ב"מקור ראשון"? ישיב לו חברו: "קניתיהו אך טרם הספיקותי לעיין בו"

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף