• שגריר (בדימוס) יורם אטינגר: התמערבות הדמוגרפיה הערבית ותנופת הדמוגרפיה היהודית - מדוע?

 • כתב - יורם אטינגר    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • התמערבות הדמוגרפיה הערבית – מדוע?

  בניגוד לתובנה המקובלת, ערביי יו"ש נהנו מגידול אוכלוסין הגבוה ביותר בשנות השלטון הבלעדי של ישראל ביו"ש: 1992-1967.

  מ-1967 (586,000 ערבים) עד 1992 (1,050,000) גדלה האוכלוסייה הערבית ב-79%, לעומת גידול של 0.9% בשנות השלטון הירדני מ-1950 עד 1967.

  גידול האוכלוסין חסר-התקדים היה תוצאה של פיתוח חסר-תקדים של תשתיות בריאות, רפואה, תעבורה, חינוך ותעסוקה ביו"ש – בנוסף לפתיחת "הקו הירוק" לערביי יו"ש - לאחר שנות הזנחה ירדנית, שאופינו על ידי תמותת תינוקות גבוהה, תוחלת חיים נמוכה, צמצום אפשרויות ההשכלה והעבודה, ומכאן היקף הגירה קרוב להיקף ילודה.

  כתוצאה משדרוג דרמטי של התשתיות (במיוחד בריאות ורפואה) חלה ירידה דרמטית בתמותת תינוקות, עליה דרמטית בתוחלת החיים, וקיצוץ דרמטי בהיקף ההגירה. לדוגמא, מספר המהגרים ב-17 שנות השלטון הירדני היה 28,000 לשנה לעומת 7,000 לשנה בשנות השלטון המלא של ישראל: 1992-1967. מכיוון שרוב המהגרים הם צעירים המייחלים לאפשרויות עבודה וחינוך, הרי שבשנות השלטון הבלעדי של ישראל (האטת ההגירה) חל גידול של 170% במספר גילאי 34-25.

  בניגוד לגידול אוכלוסין של 0.9% בשנות השלטון הירדני, גדלה האוכלוסייה הערבית ביו"ש בשיעור שנתי של 2.2% בתקופת השלטון הישראלי. ב- 1990 ו-1991 חל גידול של 4.5% ו-5.1%!

  כישלון הממסד הדמוגרפי הישראלי

  הזינוק הדמוגרפי הערבי בשנים 1992-1967 הביא לתחזיות שגויות של הממסד הדמוגרפי, כפי שארע עם כינוס הקונגרס הציוני הראשון ב-1897, לקראת הכרזת העצמאות ב-1948, ותחזית הלמ"ס מ-2000.

  הממסד הדמוגרפי צפה ששיעור גידול האוכלוסין ימשיך לצמוח, אם כי באופן מתון יותר.  אבל הממסד הדמוגרפי התעלם מתופעת "זינוק-טרום-נפילה", המאפיינת תרחישים של השתלבות חברת עולם שלישי בחברת עולם מערבי. בשלב הראשון של ההשתלבות חל זינוק בשיעור גידול האוכלוסין של חברת העולם השלישי (בהשפעת תשתיות הבריאות, הרפואה, החינוך והתעסוקה המודרניות), אך לאחר כ-20 שנים חלה נפילה בשיעור הגידול כתוצאה מתהליך התמערבות החברה, כפי שהתרחש ביו"ש:

  *מעבר מסיבי מהכפר לעיר (מ-75% כפריים ב-1967 ל-77% עירוניים ב-2021);
  *רוב הילדות מסיימות בית ספר תיכון, ומספר הולך וגדל משתלבות במכללות;
  *שיעור הריון גיל הנעורים מצטמצם, ושימוש גובר באמצעי מניעה: (70%);
  *גידול בהשתלבות נשים צעירות בשוק העבודה;
  *עלייה בגיל הנשואין של הנשים מ-15 ל-22 ויותר;
  *קיצור תקופת הפריון מ-55-16 ל-45-23;
  *התרחבות תופעת הגירושין והמשך הגירת צעירים;
  *השורה התחתונה: מ-9 לידות לאישה בשנות ה-60' ל-3 לידות ב-2021.
  Demography_H...
  תנופת הדמוגרפיה היהודית – מדוע?

  מקור התנופה הדמוגרפית היהודית בתפישת העולם היהודית/ציונית בישראל – שמאל וימין, חילונים ודתיים, עשירים ועניים, משכילים יותר ומשכילים פחות - המאופיינת על ידי רמה גבוהה (יחסית לעולם הרחב) של אופטימיות, פטריוטיות, קשר לשורשים היהודיים, אחריות קהילתית, תחושת חירום בטחונית ומרכזיות הילדים כהעשרה משפחתית וקהילתית.

  בניגוד לאירופה המאופיינת על ידי פסימיות-יחסית ושיעור פריון של 1.5 לידות לאישה (2.1 דרוש לשמירה על היקף האוכלוסייה), שיעור הפריון היהודי בישראל (3.09 לידות לאישה) כפול מממוצע הפריון של 34 מדינות ה-OECD, והגבוה מבין 100 המדינות המפותחות בעולם. היקף האוכלוסייה הצעירה בישראל (מתחת לגיל 15) הוא 28%, ומלמד על הפוטנציאל הכלכלי, טכנולוגי וביטחוני הטמון בישראל. שיעור הפריון היהודי בישראל הוא ייחודי בעולם עקב היחס-הישר הקיים בין רמת החינוך וההכנסה מחד, לבין שיעור הפריון מאידך, השומר על היקפו גם כאשר גיל הנשואין גדל. מ-1995 (80,400) עד 2020 (134,866) גדל מספר הלידות היהודיות השנתיות ב-68%, לעומת גידול של 16% במספר הלידות הערביות (מ-36,500 ל-42,435).


  תנופת הפריון היהודי מתרחשת למרות הירידה המתונה בשיעור הפריון החרדי, אך עקב הגידול בפריון החילוני.


  אמנם הפריון החרדי ירד מ-7.5 לידות לאישה בשנת 2000 ל-6.5 לידות ב-2020, אך הוא עדין הגבוה בישראל, ונובע מתפישת העולם החרדית הרואה בפריון מחויבות ומקור-סיפוק ואושר אלוהיים. תפישת עולם זאת מתבססת על ספר בראשית, פרק א' פסוק 28 ("ויברך אותם אלהים, ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ...."), ספר בראשית, פרק ט"ו, פסוק ה' ("ויוצא אותו [את אברהם] החוצה, ויאמר הבט-נא השמימה וספור את הכוכבים, אם תוכל לספור אותם; ויאמר לו, כה יהיה זרעך") ורמב"ם בהלכות סנהדרין, פרק י"ב, הלכה ג' (".... וכל המקיים נפש אחת בעולם מעלין עליו כאילו קיים עולם ומלואו....").

  לסיכום

  *שיעור הפריון הייחודי היהודי בישראל משקף תפישת עולם אופטימית ייחודית ששמרה על קיום העם היהודי למרות חורבנות, הגליות, מלחמות אחים, פוגרומים, גירושים ושואה.

  *שיעור הפריון הייחודי היהודי בישראל מבטא תפישת עולם ייחודית – של שמאל וימין, חילונים ודתיים - שהיא תנאי לקיום וצמיחה במזרח תיכון אלים, הפכפך, בלתי-סובלני שאינו מורגל בדו-קיום בשלום בין "המאמינים" וודאי שלא עם "כופרים".

  *התנופה הדמוגרפית היהודית חושפת את מיתוס "פצצת הזמן הדמוגרפית הערבית", ואת העובדה שחברי "מועדון ההפחדה הדמוגרפית" טועים באופן דרמטי, או מטעים באופן שערורייתי.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  הרצאות זום: מדיניות המזרח התיכון של הנשיא ביידן; תרומת ישראל לארה"ב עולה על היקף סיוע החוץ; 400 שנות שורשים של הקשר המיוחד ישראל-ארה"ב; מיתוס פצצת הזמן הדמוגרפית הערבית; הפער בין המלל והמעש הערביים בנושא הפלסטיני; הפער בין מציאות המזרח התיכון לבין התובנה הממסדית המקובלת.

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף