• פרשת כי תשא - סוד הכללות

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • בפרשתנו פרשת כי תשא מסופר על חטא העגל. בסך הכל ארבעים יום לאחר המעמד הגדול של מעמד הר סיני עם ישראל נופל בחטא שנחשב החמור ביותר בתולדותיו. "וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם" – מלמד שאין חטא שאין בו מקצת פרעון עוון העגל (רש"י).

  משה רבינו מתגלה במלוא גדולתו כרועה נאמן, ומבקש רחמים על ישראל עד כדי הקרבת כל מה שיש לו בחומר וברוח – "ועתה אם תשא חטאתם, ואם אין-  מחיני נא מספרך אשר כתבת". משה רבינו מוכן להמחות מספר החיים עבור ישראל- או שכל עם ישראל ינצל, או שהוא יאבד עמהם. כך נראה מנהיג אמיתי, שטובת עמו היא כל מגמתו. ואכן, הקב"ה מרחם על ישראל בזכותו.

  בהמשך הפרשה מופיע שמשה רבינו עולה שנית לארבעים יום להר סיני, לבקש רחמים עבור ישראל ולרצות על חטאם. שהקב"ה ימחול ויסלח להם וישרה שכינתו ביניהם. וכך הוא אומר בשיא דבריו "ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך ה' ילך נא ה' בקרבנו כי עם קשה עורף הוא וסלחת לעוונינו ולחטאתנו ונחלתנו".

  ושואל הגאון הקדוש רבי יוסף חיים זצ"ל, ה"בן איש חי": משה בחיר ה' מה עוון יש בידו שהכניס עצמו בכללם לומר "לעווננו ולחטאתנו" והיה לו לומר "לעוונם ולחטאתם". ומתרץ על פי ראש המקובלים רבינו האר"י (רבי יצחק לוריא אשכנזי) ז"ל שכתב שמלבד שאדם נענש על חטאו עוד הוא נענש על חבירו מטעם ערבות, שכל ישראל הם כגוף אחד כלול מאיברים רבים. זו הסיבה מדוע בווידוי שבתפילה אין אדם מתוודה "חטאתי פשעתי" אלא "חטאנו, פשענו", בלשון רבים, והוא מזכיר רשימה ארוכה של חטאים, גם אם הוא יודע שהוא עצמו לא נכשל בחלק מהם כלל – כי הוא חלק מעם ישראל וכולנו גוף אחד.

  וכך גם לטובה – בכל מצווה שאדם עושה בנוסח "לשם ייחוד" שמופיע בסידורים, האדם אומר שעושה את המצווה "בשם כל ישראל" – והעניין אותו עניין, כולנו ערבים זה בזה, והמצווה שאתה עושה לא רק מרוממת ועוזרת לך אלא כל עם ישראל כולו.

  ועניין הכלליות הולך ומתפרש גם על האנושות כולה ועל המציאות כולה – שהרי עם ישראל ייעודו להיות "ממלכת כהנים" של האנושות כולה, לרומם אותה לפסגת הטוב האפשרי.

   

  וזו צריכה להיות מגמתו של האדם בחיים, שמעבר לרובד הרגיל והפשוט של עשייה עבור עצמו ומשפחתו, יהיה לו בתודעה הרובד הנוסף הזה -  יסוד הכלליות.       

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף